Sprawozdania finansowe

 

Sprawozdanie finansowe Gminnej Stołówki w Izabelinie za rok 2022

  1. Bilans GS w Izabelinie 2022
  2. Zestawienie zmian w funduszu GS w Izabelinie 2022
  3. Rachunek zysków i strat GS w Izabelinie 2022

Sprawozdanie finansowe Gminnej Stołówki w Izabelinie za rok 2021

  1. Bilans GS w Izabelinie 2021
  2. Informacja dodatkowa GS w Izabelinie 2021
  3. Korekta zestawienie zmian w funduszu GS w Izabelinie 2021
  4. Rachunek zysków i strat GS w Izabelinie 2021